Stichting Namaste Projects

Algemene gegevens

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 34248580.
RSIN/fiscaal nummer: 815868960
Bankrekening: NL81INGB0009265942

Adres en contact

1e Helmersstraat 247 (1 hoog)
1054 DX Amsterdam
E-mail: namasteprojects@gmail.com

Bestuurders

Voorzitter
Herman Vette

Vice-voorzitter
Ron Wilson

Bestuurslid
Sylvia Berkhoff

Bestuurslid
Lucia Bakker

Bestuurslid
Sjors Linssen

Bestuurslid
Lillian Collard

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

ANBI

Stichting Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Beleidsplan

Meer informatie over onze plannen leest u in Beleidsplan Stichting Namaste Projects.

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Namaste Projects ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Ons doel is voorwaarden te scheppen om individuen mogelijkheden te bieden een beter bestaan op te kunnen bouwen en te kunnen voorzien in een eigen levensonderhoud; de Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van een kindertehuis. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten

Een overzicht van onze activiteiten en lopende projecten vindt u in de rubriek Projecten.

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording van de afgelopen jaren vindt u in de jaarverslagen van de stichting.

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.