Ondersteuning van kinderen in Nepal

Stichting Namaste Projects helpt kansarme kinderen in Nepal. Dit doet zij onder meer door een kinderhuis en diverse andere projecten.
 
Kinderhuis

Nieuwbouw kinderhuis

In mei 2011 heeft Namaste Projects een stuk grond kunnen kopen buiten de Kathmanduvallei. Op deze lokatie bouwen we ons nieuwe kinderhuis.
Nieuwbouw

Help ons en word donateur!

Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Word donateur en steun ons kinderhuis en andere projecten in Nepal.
 
Donateur

Laatste nieuws

Covid

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te steunen, die direct getroffen waren door de corona pandemie.

Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste Projects aan haar donateurs toen een extra...

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden...

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide...

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester,...

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

Tot ons grote schrik en verdriet is op 20 juni 2019 Peter C. Ojemann onverwacht overleden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

AVG en Privacyverklaring

Protocol AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Stichting Namaste Projects

Register Verwerkingen

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Namaste Projects omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Ook is de privacyverklaring van de Stichting in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de Stichting van doen hebben.

De Stichting Namaste Projects hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens:

Donateuradministratie, persoonsgegegevens

  • voorletters:
  • voorvoegsel:
  • naam:
  • adres:
  • postcode:
  • woonplaats:
  • e-mailadres:

Alle correspondentie met de donateurs over de Stichtingsactiviteiten wordt per mail of post verstuurd.

Donateursadministratie, locatie

In de financiële administratie worden de ontvangsten van donateurs geregistreerd. Deze administratie wordt lokaal beheerd op een PC/laptop bij de penningmeester. Deze bestuurder maakt na iedere mutatie een back-up. De back-up staat op een losse schijf, die hij bewaart op zijn bureau. De voorzitter houdt de adresbestanden en e-mailadressen bij en maakt na mutaties een back-up. De gegevens worden ook opgeslagen in de Cloud. De hosting vindt plaats op een Europese server.

Donateursadministratie, beheer

Nieuwe donateurs melden zich aan via mail of anderszins bij het bestuur. Afmeldingen geschieden per mail, post of telefoon bij het bestuur. Persoonsgegevens worden direct uit het adressysteem verwijderd. E-mailadressen worden direct uit het e-mailprogramma verwijderd. Stortingen door donateurs worden in de financiële administratie vastgelegd en bewaard tot de wettelijke termijn is verstreken. De schenkingsakten en overeenkomsten worden in een apart register vastgelegd.

Privacyverklaring

De Stichting Namaste Projects legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over activiteiten van onze Stichting. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan namasteprojects@gmail.com. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. De Stichting Namaste Projects zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Overig

De website van Namaste Projects is voorzien van een SSL-certificaat. Gegevens worden dan versleuteld verzonden. Een ‘veilige website herkent u aan het slotje en https:// in het website-adres in plaats van http://

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.