Ondersteuning van kinderen in Nepal

Stichting Namaste Projects helpt kansarme kinderen in Nepal. Dit doet zij onder meer door een kinderhuis en diverse andere projecten.
 
Kinderhuis

Nieuwbouw kinderhuis

In mei 2011 heeft Namaste Projects een stuk grond kunnen kopen buiten de Kathmanduvallei. Op deze lokatie bouwen we ons nieuwe kinderhuis.
Nieuwbouw

Help ons en word donateur!

Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Word donateur en steun ons kinderhuis en andere projecten in Nepal.
 
Donateur

Laatste nieuws

Corona

De Namaste Projects family heeft de coronaperikelen goed doorstaan. Alle bewoners zijn gevaccineerd, niemand is ziek geworden. In januari was Nepal weer in lockdown. Gelukkig is het huis voor een groot deel zelfvoorzienend. De moestuin en de boerderijdieren zijn een gouden greep...

Covid

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te steunen, die direct getroffen waren door de corona pandemie.

Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste Projects aan haar donateurs toen een extra...

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden...

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide...

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester,...

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

Beleidsplan Stichting Namaste Projects 2021-2022

“Een nieuwe toekomst”

Missie

Stichting Namaste Projects richt zich in Nepal primair op het duurzaam ondersteunen van een lokaal kinderhuis in Das Kilo om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. Secundair op het ondersteunen van de lokale bevolking in Das Kilo om een beter bestaan op te bouwen.

Visie

Mensen en m.n. kinderen in Das Kilo, Nepal een betere toekomst te bieden; van kansarm naar kansrijk.

Doelstelling

 • Het kinderhuis in Das Kilo zoveel mogelijk zelfvoorzienend te krijgen.
 • Financiële ondersteuning bij het betalen van het schoolgeld voor de kinderen van de allerarmste ouders.
 • Microkredieten aan vrouwen om ondernemerschap te bevorderen.
 • Het ondersteunen van de lokale boeren om hun inkomsten te verbeteren.
 • Lokale gezondheidszorg verbeteren.
 • Ondersteuning bieden aan buurtprojecten via de vrouwengroep van Das Kilo.

Achtergrond

In april 2018 is het kinderhuis in Salaghari (Bhaktapur in de Kathmanduvallei) verhuisd naar een geheel nieuw pand, gefinancierd door de Stichting. Het huis is gebouwd op grond, dat jaren geleden al was gekocht door Namaste Projects. Er is gekozen voor Das Kilo in het district Ghorka op ruim 130 kilometer van Kathmandu. De verplaatsing van het kinderhuis is ingegeven door het feit, dat zowel de leiding als de meeste kinderen uit de omgeving van Ghorka komen en in deze landelijke omgeving met schone lucht kinderen ook de kans kunnen krijgen kennis te maken met het boerderijleven. Sindsdien noemen we het een familiehuis. De kinderen en de leiding praten altijd over de “Namaste Projects Family”.

De verhuizing naar Das Kilo biedt naast financiële besparingen de mogelijkheid om in de toekomst zelfvoorzienend te worden. Namaste Projects zal zich duurzaam blijven ontfermen over de kinderen in het familiehuis. De kinderen moeten conform de Nepalese regelgeving het huis op hun achttiende verlaten. De Stichting ondersteunt de kinderen daarna nog vaak bij hun ( vervolg- ) opleiding.

Het echtpaar Krishna en Sushila hebben de dagelijkse zorg en verantwoording voor de kinderen van het familiehuis. Zij houden zich samen met de kinderen bezig met de eigen voedsel-voorziening, door het verbouwen van groenten en het houden van vee. Bij voldoende financiële middelen kan het gebouw plaats bieden voor een bedrijfsruimte of worden uitgebreid voor een opslagruimte, en er kan gezorgd worden voor verdere ontwikkeling van de eigen energievoorziening.

Activiteiten

Nederland

 • Initiatieven ontplooien om de donateursinkomsten structureel op een hoger niveau te krijgen alsmede het werven van nieuwe fondsen
 • Verder professionaliseren van de website om een duidelijker beeld te geven van de stichting

Nepal

 • Het verzorgen, opvoeden en onderwijs bieden aan de kinderen in het familiehuis.
 • Het verder ontwikkelen en verduurzamen van het gezondheidscentrum, waar wondverzorging en voorkomende kleine medische handelingen plaatsvinden, een apotheek en een klein laboratorium waar o.a. bloed wordt geprikt en geanalyseerd.
 • Sushila zit namens Namaste Projects in de vrouwengroep van Das Kilo en zet zich in voor diverse projecten.
 • Krishna zit namens Namaste Projects in de dorpsraad van Das Kilo en houdt zich bezig met ondersteuning en opzetten van diverse projecten.
 • Namaste Projects reserveert jaarlijks geld voor de ondersteuning van leerlingen van de armste ouders in Das Kilo en Dhuwakot.

Ambities

 • Vrouwen uit de directe omgeving de mogelijkheid bieden van:leren naaien, herstellen en ontwerpen van kleding onder leiding van Sushila in een bedrijfsruimte van het kinderhuis.
 • Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid van dagopvang voor jonge kinderen, zodat de moeders hun werk op het land kunnen blijven uitvoeren. Namaste Projects wil op haar grond voor de plaatselijke boeren een opslagplaats realiseren, waar hun groenten en fruit kunnen worden opgeslagen en waar ze hun producten kunnen verkopen aan handelaren.

De voortgang van de activiteiten en ambities zijn te lezen in de nieuwsbrieven op de website.

Financiën

Namaste Projects is verantwoordelijk voor de toekomstige exploitatie. De totale jaarlijks inkomsten uit donaties variëren. Van de vaste donateurs wordt in 2021 ongeveer € 16.000 ontvangen. Deze ontvangsten moeten voldoende zijn om de kosten van het familiehuis te kunnen dekken en verder zelfvoorzienend te kunnen maken. Om de doelstellingen te kunnen realiseren dienen de inkomsten te worden vergroot.

Het bestuur in Nederland wordt volledig op vrijwillige basis uitgevoerd. Eventuele reizen naar Nepal worden vanuit privé middelen bekostigd. De overheadkosten van de Stichting zijn zeer beperkt. Ieder jaar, wordt indien mogelijk het familiehuis bezocht door een bestuurslid. Er is zeer regelmatig telefonisch contact met de leiding.

Donateurs worden op de hoogte gehouden d.m.v. de nieuwsbrieven met actueel nieuws, die meerdere keren per jaar op de website worden geplaatst. De donateurs krijgen een mail over de plaatsing. De donateurs kunnen het jaarverslag terugvinden op de website.

Medewerkers

De leiding kent de lokale gebruiken en onderhouden contacten met o.a. de vrouwengroep en de dorpsraad van Das Kilo.

Krishna

Sushila

Ravi

Kusol

Het bestuur van de Stichting Namaste Projects

Amsterdam, februari 2021

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.