Laatste nieuws

Corona

De Namaste Projects family heeft de coronaperikelen goed doorstaan. Alle bewoners zijn gevaccineerd, niemand is ziek geworden. In januari was Nepal weer in lockdown. Gelukkig is het huis voor een groot deel zelfvoorzienend. De moestuin en de boerderijdieren zijn een gouden greep...

Covid

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te steunen, die direct getroffen waren door de corona pandemie.

Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste Projects aan haar donateurs toen een extra...

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden...

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide...

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester,...

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

Nieuwsbrief 06-2014

In deze nieuwsbrief vindt u informatie laatste nieuwtjes van Namaste Projects: een nieuwe baby, Ravi genezen en de ontwikkelingen omtrent Akriti en Dil.

 

 

 

De laatste nieuwtjes

Het allerlaatste nieuwtje is, dat Susila een baby heeft gekregen. Het is een jongetje. Susila en Krishna hebben nog geen naam bekend gemaakt. Op 27 mei kiest de brahmaan zijn officiële naam. Susila is in het ziekenhuis bevallen.

Ravi is volledig genezen van zijn TBC. Dit werd vorig jaar tijdens een medische controle ontdekt. Hij heeft een half jaar pillen moeten slikken. Gelukkig had hij een soort, dat niet besmettelijk was. Uit voorzorg had Krishna hem een paar weken in een aparte kamer laten slapen en heeft hij de hele periode met een mondkapje gelopen.

We waren op de hoogte van de minimale leerprestaties van Akriti. Het was echter niet tot ons doorgedrongen, wat de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn. Akriti kon eigenlijk niet overgaan, omdat haar leerprestaties niet aansloten bij de groep. Jarenlang is dit een probleem geweest. Haar vorige school heeft soms met haar cijfers gerommeld, zodat ze toch bevorderd werd. De Mount Everest School gaf aan het eind van het schooljaar (afgelopen maart) aan, dat het zo niet langer door kon gaan. Ze moest van school af, want ze konden haar niets meer leren. Individuele aandacht, bijles en speciaal onderwijs, daar hebben ze geen ervaring mee in Nepal.

Volgens Nepalese begrippen kan een kind, dat niet kan leren, zich beter op het dagelijks leven gaan voorbereiden. Het huishouden leren managen, koken, kleren naaien, dieren verzorgen, groenten verbouwen e.d. Volgens de wet mocht Akriti, het huishouden niet in ons kinderhuis leren. Een kind in een kinderhuis moet naar school, anders wordt het gezien als kinderarbeid en uitbuiting. De chairman van Namjung, de geboorteplaats van Krishna, stelde voor Akriti in hun gezin op te nemen.

Daar kan Akriti gewoon weer naar school en zich op praktische wijze voorbereiden op haar toekomst. Het bestuur is blij, met deze door Krishna gevonden structurele oplossing.

Akriti is verhuisd naar Namjung. Krishna heeft haar met haar spulletjes en de door Susila genaaide uniformpjes voor school naar haar nieuwe thuis gebracht. De zus van Krishna Durga is al een keer poolshoogte gaan nemen. Akriti heeft inmiddels telefonisch contact gehad met het kinderhuis en met bijna alle kinderen kunnen praten. Ze vindt het dorpsschooltje in Namjung veel makkelijker en ze is behoorlijk gewend. Waar ze het meest aan moest wennen, is dat ze geen lunchbox mee naar school nemen in Namjung. Ze eten van 10.00 uur tot 16.00 uur niets. We houden intensief contact met haar. De ouders van Krishna wonen op enkele meters afstand. Met regelmaat zal Akriti bezocht worden door een leidinggevende van het kinderhuis. Wij (de bestuursleden) zullen haar zeker gaan bezoeken als we in Nepal zijn.

De laatste twee jaar leek Dil een gewone opstandige puber te worden. Krishna kon dit met gesprekken en afspraken maken handelen, al was het niet makkelijk. De laatste tijd kreeg de leiding minder grip op hem. Hij ging steeds meer zijn eigen gang en luisterde minder goed. De school was ook met waarschuwingen gekomen, maar Dil was niet geneigd zich aan te passen. Tijdens het laatste gesprek op school, werd Krishna medegedeeld, dat Dil van school werd verwijderd, omdat hij zich had aangesloten bij een gang. Hij trad agressief op en misdroeg zich. De kinderen van het huis, waren hiervan op de hoogte, maar durfden niets te zeggen. Om de kinderen te beschermen tegen het gedrag van Dil is in overleg met de Social Welfare Council en de advocaat van de NGO in Nepal besloten, Dil uit de gevarenzone van de stad te halen. Zijn schoonzus voelt de verantwoordelijkheid om Dil op te vangen. Dit is een moedige en moeilijke stap voor haar. Hij is met ingang van het nieuwe schooljaar (april ) naar zijn schoonzus in Gorkha gegaan.

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.