Laatste nieuws

Covid

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te steunen, die direct getroffen waren door de corona pandemie.

Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste Projects aan haar donateurs toen een extra...

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden...

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide...

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester,...

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

Tot ons grote schrik en verdriet is op 20 juni 2019 Peter C. Ojemann onverwacht overleden.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

Nieuwsbrief Namaste Projects december 2020

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden moesten erg wennen aan het idee, zonder onze ervaren penningmeester verder te gaan met de werkzaamheden voor onze stichting.

Niemand van ons zou alle nodige financiële handelingen kunnen verrichten, zoals Lucas dat jarenlang voor Namaste Projects heeft gedaan. Alle inkomsten en uitgaven secuur bijhouden, een financieel jaarverslag schrijven, contact met de belastingen enz. enz. De samenwerking met Lucas hebben we altijd als prettig en kritisch ervaren. Hij lette goed op de centjes! Heel erg bedankt, Lucas voor jouw serieuze inzet en warme betrokkenheid.

We zijn heel blij, dat Sjors Linssen de taak van penningmeester over kan nemen.

In de volgende teksten kunnen jullie de tekst van Lucas lezen waarin hij afscheid neemt van ons en kennismaken met onze kersverse bestuursleden Sjors Linssen en Lillian Collard.

Afscheid Lucas Lusink, penningmeester

Na 15 jaarrekeningen stop ik met mijn werkzaamheden als penningmeester. Het waren geweldige, maar ook bewogen jaren, met als hoogtepunt de voorbereiding en bouw van ons nieuwe kinderhuis. Het ambitieuze plan met een begroting van ruim € 300.000 moesten we helaas opgeven, omdat de benodigde middelen niet werden binnengehaald. In 2018 is er toch met de bouw begonnen nadat het plan in behoorlijk afgeslankte vorm was bijgesteld. Mede dankzij een paar grote giften en donaties is een robuust gebouw neergezet voor om en na bij € 130.000, een mijlpaal voor onze Stichting.

Ook memorabel voor mij zijn de acties in 2015 naar aanleiding van een grote aardbeving in Nepal.

In 2019 heb ik een van mijn beste vrienden verloren, secretaris Peter Ojemann, dat deed pijn. Mede door zijn toedoen en enthousiasme is het Gezondheidscentrum, gevestigd in ons kinderhuis, van de grond gekomen. Nog een cijfer en dan houd ik er over op. In de afgelopen 15 jaar heeft Namaste Projects op de kop af € 533.880 ontvangen aan donaties, inkomsten uit acties, verkoop van artikelen enz. Daar mogen we trots op zijn.

Mijn dank gaat uit naar alle bestuursleden en de prettige samenwerking door de jaren heen, maar bovenal naar Krishna en zijn vrouw Susila, als uitvoerders en meedenkers van al onze plannen en projecten.

Ik wil niet alleen achteruit kijken maar ook vooruit blikken. Mijn wens voor nieuw elan in het bestuur gaat gestalte krijgen, welkom Sjors Linssen, Lucia Bakker en Lillian Collard. Ze staan al te trappelen om deel uit te gaan maken van de Namaste Family. Gelukkig is er op tijd een uitstekende vervanger voor me gevonden in de persoon van Sjors Linssen.

Ik leef vanaf nu natuurlijk weer net zo mee als in mijn bestuurlijke periode en wens Namaste Projects veel succes toe in de komende jaren.

Lucas

Sjors Linssen stelt zich voor

Via Lucia ben ik in aanraking gekomen met Namaste Projects. Toen ik gevraagd werd om als penningmeester van de stichting te dienen, heb ik niet lang getwijfeld. Ook al ben ikzelf redelijk sceptisch tegenover ontwikkelingshulp, vanwege de (vaak) dure overhead en het uitvoeren van projecten, die in eigen land scoren, maar weinig oog hebben voor de lokale behoefte. Namaste Projects doet echter op dat vlak wat mij betreft alles goed.

Binnen een paar weken heb ik gezien, dat de organisatie echt wordt gedreven door vrijwilligers hier en sterke, lokale krachten daar en wat ZIJ nodig hebben, in plaats van wat wij zelf mooi vinden. De lokale context is leidend en daar sta ik 100% achter. Elk kind verdient een start in een warm thuis en het onderwijs dat het aankan. Dat kan deze kleinschalige stichting in Nepal bieden, zonder de kinderen uit hun eigen cultuur weg te halen.

Sjors Linssen

Lillian Collard stelt zich voor

Een grote indruk heeft de Namaste Family bij mij achtergelaten. Zo ben ik in 2006 naar Nepal afgereisd om met eigen ogen te kunnen zien wat de stichting inhoudt. Dat er op kleine schaal zoveel bereikt kan worden en van grote betekenis is voor de toekomst van kinderen, vind ik heel bijzonder. Ik kan met recht zeggen van kansarm naar kansrijk. Nu mag ik hier vanuit NL mijn steentje bijdragen. En dat doe ik met liefde.

Ik ben een creatief persoon, heb een commerciële achtergrond en ruime ervaring in het bedrijfsleven. Graag tot ziens!

Lillian

De moeder van Krishna

In de laatste nieuwsbrief is verteld over het overlijden van de vader van Krishna. In september is zijn moeder na een kort ziekbed ook overleden. Niet te bevatten, zo snel achter elkaar. Gelukkig konden de bestuursleden met Krishna via o.a. WhatsApp (video-)bellen.

Het leven in en rond het familiehuis

Barbecueën op de resten van een oude strijkplank! Dit idee wilden wij jullie niet ontnemen.

De boerderijdieren, die leefden op het landje van Krishna’s ouders, zijn verhuisd naar Das Kilo. De kinderen kunnen nu nog beter leren deze dieren te verzorgen.

Met man en macht heeft iedereen geholpen om een soort hooiberg te maken van de stengels, die overbleven na de rijstoogst. Dit dient als voedsel voor de dieren.

Je kunt ook nog een aantal foto’s bekijken, die een indruk geven van het leven in en rond het huis. De zelfgemaakte mondkapjes, kinderen aan de afwas, de nieuwe wasmachine e.d.

Tevens zie je de laatste schoolresultaten van de twee jongste kinderen.

Scolarships

Krishna heeft met hulp van enkele kinderen van de Namaste Projects Family schoolspullen geschonken aan zes kinderen. Deze kinderen zijn door de schoolleiding voorgedragen aan Krishna voor hulp. Zelf kunnen de families dit niet bekostigen.

Het gezondheidscentrum

Langzamerhand gaat het gezondheidscentrum steeds beter lopen en bekender worden in de omgeving. De ingang voor het gezondheidscentrum is geëgaliseerd.

Er lag een verzoek om mee te denken, hoe we voor voldoende energie voor het gezondheidscentrum konden zorgen. De energie valt met grote regelmaat uit. Doordat we een flinke donatie van de stichting VOMM ( Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg ) hebben gekregen, kunnen er zonnepanelen worden aangeschaft!

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.