Laatste nieuws

Corona

De Namaste Projects family heeft de coronaperikelen goed doorstaan. Alle bewoners zijn gevaccineerd, niemand is ziek geworden. In januari was Nepal weer in lockdown. Gelukkig is het huis voor een groot deel zelfvoorzienend. De moestuin en de boerderijdieren zijn een gouden greep...

Covid

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te steunen, die direct getroffen waren door de corona pandemie.

Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste Projects aan haar donateurs toen een extra...

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden...

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide...

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester,...

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

Nieuwsbrief Namaste Projects september 2018

Inhoud:

  • Ravi
  • Susila
  • Het oude en het nieuwe huis
  • Nieuwe school
  • Kusol
  • AVG en Privacyverklaring

 

Ravi

Ravi/ Robby is na zijn achttiende verjaardag in dienst gekomen bij Namaste Projects. Tijdens de bouw van het nieuwe pand heeft hij samen met Krishna de bouwwerkzaamheden begeleid en nam hij de honneurs waar van Krishna, bij diens afwezigheid. Nu helpt hij waar nodig is en begeleidt hij onze en de buurtkinderen met hun huiswerk. De ouders van deze kinderen geven hem daarvoor een kleine vergoeding. Hij maakt zijn schoolopleiding af. Samen met Kusol zit hij in groep 12.

Susila

Susila is inmiddels helemaal opgeknapt van een afschuwelijk voorval tijdens het verwisselen van een gastank, waarbij zij vreselijke brandwonden opliep. De kinderen hebben haar goed geholpen.

Het oude en het nieuwe huis

Twee bestuursleden, Ron en Peter, zijn zeer betrokken geweest bij de verhuizing van Bhaktapur naar Das Kilo. Inpakken, opruimen, schoonmaken, uitladen e.d. Eén van de bijzondere momenten was de overhandiging van de huissleutel aan de huisbaas. Nog één keer door het lege pand lopen, herinneringen ophalen en de deur/ de periode Bhaktapur voorgoed afsluiten.

De bouw van het nieuwe huis is klaar. De ramen en de deuren zitten er in! Er is nog voldoende te doen. Stap voor stap wordt elke verdieping bewoonbaar gemaakt. De trap is geschuurd en gepolijst. De Namaste Projects Family is gestart met de aanleg van de moestuin. De bedoeling is om binnenkort vele verschillende soorten groenten en kruiden te kunnen oogsten en zo in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Nieuwe school

De kinderen gaan van 10.00-16.00 uur naar school. Ze zijn enthousiast over de nieuwe school. De overgang verliep goed. Evenveel huiswerk en proefwerkperiodes. ’s Morgens en ’s middags een korte wandeling tussen de landerijen door naar en van school! Voor het eerst komen klasgenoten thuis spelen. Er is voldoende speelruimte rond het huis. Voetballen is favoriet. Poedelen in de rivier, vissen, dam bouwen… Allerlei activiteiten, die in Bhaktapur onmogelijk waren.

Niet alle kinderen konden naar dezelfde school. De twee jongsten gaan met een busje naar een particuliere school, zo’n 1,5 kilometer van het huis, van 9.00-14.30 uur. Zij hebben inmiddels hun eerste rapport ontvangen en konden zeer tevreden zijn over hun resultaten. Ook zij gaan met plezier naar school.

Kusol

Kusol heeft een jaar geleden ons huis verlaten, omdat hij achttien jaar werd en opgevangen kon worden door twee ooms in Kathmandu. Dit verliep uiteindelijk niet helemaal rooskleurig. Kusol kwam in die tijd het kinderhuis regelmatig bezoeken en bleef soms een weekend logeren. In Kathmandu volgde Kusol groep 11. De hoopvolle verwachtingen, dat hij gesteund zou worden door zijn ooms, kwamen niet uit. De schooltijden waren : 6.00-9.30 uur. Dat impliceerde: om 4.00 uur water halen e.d. Na schooltijd werken van 10.30-20.00 uur om aan geld te komen voor zijn onderhoud en huur. Daarna boodschappen doen, koken, studeren. Kusol werd helemaal niet bijgestaan door zijn ooms .

Zijn grootste wens was, terug te keren naar de Namaste Projects Family. Hij is nu vrijwilliger en gedeeltelijk staflid. Hij krijgt kost en inwoning en voor de twee uur huiswerkbegeleiding aan de buurtkinderen krijgt hij een kleine vergoeding van de ouders. Het is Krishna na veel inspanning gelukt Kusol groep 12 te laten volgen.

Ravi en Kusol maken samen toekomstplannen. Ze denken na over het opzetten van een kippenfarm. Krishna stimuleert Ravi en Kusol hun salaris weg te zetten voor later.

AVG en Privacyverklaring

De AVG en de Privacyverklaring van onze Stichting Namaste Projects zijn te lezen op de website. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met je gegevens omgaan. We hebben op een rij gezet hoe we dat doen, zodat je ook écht weet dat we dit serieus nemen.

Transparant: We hebben een duidelijk overzicht gemaakt van de gegevens, die we verzamelen en hoe we die gebruiken. We verzamelen niets meer dan strikt noodzakelijk.

AVG: Onze nieuwe privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG wetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan.

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.