top of page
het kinderhuis
DSC01697.JPG

                       

                       het kinderhuis 

Het kinderhuis van Namaste Projects is sinds 2018 gevestigd in Das Kilo, district Ghorka. Het is een bewuste keuze geweest om naar deze plek te verhuizen. Niet alleen vanwege het feit dat de leiding van het kinderhuis, Krishna en Susila, en de meeste kinderen uit deze omgeving komen. Maar ook omdat het leven in Nepal steeds zwaarder en onvoorspelbaarder wordt, vanwege de klimaat-verandering en de regering, die het nalaat om echt zorg te dragen voor haar bevolking. Namaste Projects voorvoelde, dat het van wezenlijk belang was om een veilige, schone plek te hebben waar zo zelfvoorzienend als mogelijk geleefd kan worden. In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten gerealiseerd om de zelfvoor-zienendheid te vergroten. In het kinderhuis wonen circa 10 kinderen, waarvan de ouders of familie niet meer voor hen kunnen zorgen, doordat er sprake is van overlijden, ernstige armoede of psychische problemen.

De kinderen in het kinderhuis vormen samen met het echtpaar Kirshna en Susila en hun twee zoons een groot, warm en liefdevol gezin. Zij noemen zichzelf de ‘Namaste Family’. Alle gezinsleden, hoe klein ze ook zijn, helpen mee met de huishoudelijke taken, het bewerken van het land en het verzorgen van de dieren. Op deze manier wordt niet alleen de zelfredzaamheid van de kinderen aangesproken, ook kunnen zij hun ervaringen van het leven op een boerderij meenemen als zij later hun eigen richting gaan bepalen.

Het is wettelijk geregeld, dat kinderen slechts tot hun 18e levensjaar in het kinderhuis mogen blijven. Daarna zullen zij hun vleugels moeten uitslaan. Vaak ondersteunt Namaste Projects de kinderen nog bij het volgen van een opleiding en wordt er contact met de kinderen gehouden, zodat we van de zijlijn volgen hoe het met ze gaat. 

scholarships

 

                                     scholarships

Kort na de oprichting van het kinderhuis werd er vanuit de school een beroep gedaan op Krishna en Sushila om een aantal kinderen van zeer arme families financieel te ondersteunen. Via de school vernamen zij, dat  leerlingen

niet (meer) naar school kwamen, omdat de ouders het geld

er niet voor hadden.

Namaste Projects is toen voor deze leerlingen begonnen

met het betalen van  het schoolgeld, schooluniformen, lesboeken en andere benodigdheden voor school. Zo ontstonden de scholarships.

Namaste Projects vindt het zeer belangrijk, dat alle kinderen naar school kunnen gaan, omdat zij op deze manier een

kans hebben op een betere toekomst.

Inmiddels verstrekt Namaste Projects jaarlijks meer dan 45 scholarships aan de armste kinderen van verschillende basisscholen in de omgeving van Das Kilo en Bhaktapur.

microkredieten
DSC04853.JPG

 

                      microkredieten

Namaste Projects verstrekt op terugkerende basis kleine microkredieten (leningen) aan  vrouwengroepen in Nepal. De vrouwengroepen zijn een typisch Nepalees fenomeen, waar vrouwen elkaar helpen en versterken om zelfredzamer te worden. Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd, dat de leningen op termijn worden terugbetaald, zodat de middelen opnieuw uitgezet kunnen worden om iemand anders uit de vrouwengroep te kunnen helpen.

De vrouwen gebruiken het geld om bijvoorbeeld een paar kippen, een geit, een naaimachine of een kar te kopen, zodat zij eigen inkomsten kunnen genereren en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

In Nepal is de positie van vouwen veel slechter dan die van mannen. Hoewel er al veel maatregelen zijn genomen om dit te verbeteren, is er vandaag de dag nog steeds sprake van grote genderongelijkheid. Vooral in de afgelegen bergdorpjes is de situatie vaak erg schrijnend. Vrouwen hebben beperkte zelfbeschikking, mogen vaak alleen huishoudelijk werk doen, hebben minder toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en verdienen minder dan mannen met hetzelfde beroep. Daar bovenop is er sprake van kastendiscriminatie (in Nepal bestaat er een kastenstelsel, wat inhoudt dat je een gesloten systeem hebt van sociale klassen, die een onderlinge hiërarchie kennen) en hebben veel Nepalese vrouwen te maken met seksuele intimidatie en geweld.

 

Namaste Projects is begonnen met een vrouwengroep in Namjung, het geboortedorp van Krishna. Inmiddels zijn daar twee vrouwengroepen uit de nabijgelegen dorpen Abu Khaireni en Dhuwakot bijgekomen.

Namaste Projects heeft elke vrouwengroep een bedrag gegeven van rond de €2.000 - €3000,  die zij zelf verdelen in kleinere leningen.

Elk jaar leggen de vrouwengroepen verantwoording af aan Namaste Projects en maken ze duidelijk wat er bij wie uitstaat en wat de bestemming van de middelen is geweest. Daarnaast maakt Sushila zelf ook deel uit van de vrouwengroepen, waardoor zij goed kan zien, wat er zoal leeft in de gemeenschap.

DSC04946.JPG
health center
IMG-2173.PNG

 

                Peter health care center

Toen het kinderhuis uit Bhaktapur (in de Kathmandu vallei) verhuisde naar Das Kilo, viel het op dat er in de directe omgeving zeer beperkte toegang was tot medische basisvoorzieningen. De dichtstbijzijnde gezondheidspost bevond zich op ongeveer 20 km afstand. Zo ontstond er vanuit Namaste Projects de wens om een gezondheidscentrum op te richten, waar mensen terecht kunnen voor medicijnen en kleine medische handelingen, zoals bijv. het aanleggen van een infuus. Tijdens de bouw van het kinderhuis is er rekening mee gehouden om op de begane grond dit gezondheidscentrum te realiseren. Dankzij extra giften kon  het Peter Health Care Center zijn deuren in 2019 openen.

Het gezondheidscentrum biedt ruimte aan een spreek- behandelkamer, een apotheek, een wachtruimte en een laboratorium, waar bloed, urine en andere testen afgenomen kunnen worden. De mensen kunnen dag en nacht in het  gezondheidscentrum terecht voor hulp en het wordt gerund door Bhawani en Sanu (twee zussen van Krishna). Beiden zijn hiervoor opgeleid en beschikten al over jarenlange ervaring.   

 

                      sociaal vangnet
In Nepal zijn de levensomstandigheden voor oudere mensen (> 60 jaar) en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vaak zeer schrijnend. Er zijn weinig tot geen voorzieningen, die aansluiten bij hun behoefte en hulpvragen. De speciale uitkering vanuit de overheid, als deze hen al bereikt, is veel te weinig om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze mensen zijn volledig afhankelijk van de zorg door familieleden. Helaas is deze er niet altijd. Een van de grootste redenen hiervoor is de arbeidsmigratie: veel (jonge) mensen trekken Nepal uit om elders te gaan werken in de hoop daar wel genoeg geld te verdienen en een betere toekomst op te bouwen. Vaak worden de ouderen dan aan hun lot overgelaten, soms ook nog met de zorg voor kinderen.

In de omgeving van Das Kilo ontmoette Krishna een aantal ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking waarbij hulp niet kon uitblijven. Namaste Projects heeft toen besloten om begin 2023 te starten met een nieuw project, genaamd ‘sociaalvangnet. Dit project houdt in dat de mensen maandelijks een bedrag van €40 krijgen, waarvan eten, drinken, medicijnen of andere benodigdheden gekocht kunnen worden.

DSC04273_edited.jpg
Nepal 2011 1191.jpg
Nepal 2011 1196.jpg
DSC04631_edited.jpg
Nepal 2011 1283.jpg
DSC02475.JPG
DSC05164.JPG
bottom of page