Volledige versie: https://youtu.be/4fOyELiouUI

Stichting Namaste Projects

Algemene gegevens

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 34248580.
RSIN/fiscaal nummer: 815868960
Bankrekening: NL81INGB0009265942

Adres en contact

1e Helmersstraat 247 (1 hoog)
1054 DX Amsterdam
E-mail: namasteprojects@gmail.com

Bestuurders

Voorzitter
Herman Vette

Vice-voorzitter
Ron Wilson

Bestuurslid
Sylvia Berkhoff

Bestuurslid
Lucia Bakker

Bestuurslid
Sjors Linssen

Bestuurslid
Lillian Collard

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten
Stichting Namaste Projects geeft kansarme kinderen de mogelijkheid een betere toekomst te creëren. Naast het kinderhuis ontwikkelt Namaste Projects projecten op het gebied van sanitaire voorzieningen en verstrekt microkredieten aan vrouwen. Verder biedt Namaste Projects de minst draagkrachtigen in Namjung, waar al deze projecten lopen, de mogelijkheid onderwijs te volgen.

Nieuwsbrief Namaste Projects november 2021

Covid

Op Krishna’s zeer bescheiden wijze heeft hij aan het bestuur gevraagd of wij mogelijkheden zagen families te steunen, die direct getroffen waren door de corona pandemie.

Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, heeft Namaste Projects aan haar donateurs toen een extra bijdrage gevraagd. Van de € 2.510,- die we met deze actie hebben opgehaald, zijn heel veel mensen in verschillende dorpen geholpen. Krishna en Sushila hebben voedselpakketten samengesteld voor gezinnen, die door Covid hun inkomen zijn verloren. In zo’n pakket zat o.a. rijst, bonen, suiker, olie en thee. Er zijn schoolkosten van betaald, huur, medicatie, mondkapjes, ontsmettingsmiddel, een operatie, enz.

Nieuwsbrief Namaste Projects december 2020

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden moesten erg wennen aan het idee, zonder onze ervaren penningmeester verder te gaan met de werkzaamheden voor onze stichting.

Nieuwsbrief Namaste Projects augustus 2020

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide ouders zijn niet capabel om hun kinderen op te voeden.

Nieuwsbrief Namaste Projects april 2020

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester, heeft aangegeven er aan het eind van dit jaar mee te stoppen.
We zijn heel blij, dat Lucia Bakker ons bestuur komt versterken.

Nieuwsbrief Namaste Projects januari 2020

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.