Volledige versie: http://youtu.be/m-feAmSu0S4

Stichting Namaste Projects

Algemene gegevens

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 34248580.
RSIN/fiscaal nummer: 815868960
Bankrekening: NL81INGB0009265942

Adres en contact

1e Helmersstraat 247 (1 hoog)
1054 DX Amsterdam
E-mail: namasteprojects@gmail.com

Bestuurders

Voorzitter
Herman Vette

Vice-voorzitter
Ron Wilson

Secretaris
Peter Ojemann

Penningmeester
Lucas Lusink

Bestuurslid
Sylvia Berkhoff

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten
Stichting Namaste Projects geeft kansarme kinderen de mogelijkheid een betere toekomst te creëren. Naast het kinderhuis ontwikkelt Namaste Projects projecten op het gebied van sanitaire voorzieningen en verstrekt microkredieten aan vrouwen. Verder biedt Namaste Projects de minst draagkrachtigen in Namjung, waar al deze projecten lopen, de mogelijkheid onderwijs te volgen.

Nieuwsbrief mei 2017

De laatste ontwikkelingen omtrent Namaste Projects: nieuwe kinderen, kinderen die ons huis verlaten, de energiesituatie, 10 jaar Namaste Projects en “The man from Bhaktapur”!

Jaarverslag 2016

Na de vreselijke ramp van april 2015, is het goed te zien, dat het leven in Nepal weer op gang komt. Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van het land, huizen, tempels en ander cultureel erfgoed. Feit blijft, dat in de afgelegen gebieden nog erg weinig hulp heeft ontvangen. Ook in Namjung moet nog veel werk worden verzet. Men maakt daar nog steeds gebruik van noodwoningen. Van een werkelijk herstel is helaas nog geen sprake.

STEENTJE VOOR STEENTJE Namaste Projects

Steentje voor Steentje

Steun deze actie van het keramiek atelier Marjoke de Heer: 
1 steentje (zie afbeelding) = 3 bakstenen voor de nieuwbouw van het kinderhuis van Namaste Projects.

Namaste Projects heeft het tweede lustrum als stichting

Namaste Projects heeft het tweede lustrum als stichting,  op zaterdag 19 november groots gevierd in het Nepalese restaurant , “Mount Everest “ in Amsterdam Noord, omringd door een groot deel van onze donateurs, belangstellenden en anderen. Het restaurant zat tjokvol.

Jaarverslag 2015

Beste donateurs,

Vorig jaar, zaterdag 25 april, is Nepal getroffen door een reeks van aardbevingen en vele naschokken. Het is de dodelijkste ramp, die het land in de Himalaya ooit heeft getroffen. Het kinderhuis heeft ook schade opgelopen: scheuren in de muren en plafonds, watertanks op het dak, die kapot gevallen zijn en diverse apparatuur onbruikbaar geraakt.

Nieuwsbrief Namaste Projects maart 2016

Op vrijdag 18 maart j.l. was de opening van de expositie van Rien Meijerink in het pand Villa Paulowna van PBLQ. Zij bieden kunstenaars een podium om te exposeren. Het werk van Rien zal daar tot eind april hangen. De schilderijen zijn te koop. De opbrengst gaat naar Namaste Projects! Een geweldig initiatief van vriend en donateur Rien Meijerink!!

Holifeest

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa, Phagawa, Phaguaa is een Hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade en een Nieuwjaarsfeest.

Tot laat in de nacht wordt er uitbundig gefeest: gegeten, gedronken en gezongen door jong en oud samen met familieleden, vrienden en kennissen. Het is immers een volksfeest.

Grensblokkade ‘is erger dan de aardbeving van april’

Nepal heeft een periode van vele aardbevingen achter de rug. Onlangs was er weer een schok te voelen met een kracht van 5.5 op de schaal van Richter. Het land is bezig met de wederopbouw. Het wordt de veerkrachtige Nepalezen wel erg moeilijk gemaakt. De politieke situatie verslechtert voortdurend. De problemen aan de grens met India zijn hebben een zeer negatieve werking op de gehele economie.

Nieuwsbrief 11-2015

Er is de afgelopen periode veel gebeurd in Nepal en het kinderhuis. De politieke situatie blijft onrustig.

Er is bijna geen benzine en helemaal geen gas om op te koken te koop. Iedereen maakt buiten vuurtjes van hout. De bossen worden gekapt. Het hout wordt steeds schaarser. Restaurants zijn gesloten, omdat er niet gekookt kan worden. Alle prijzen stijgen enorm.

Jaarverslag 2014

Beste donateurs,

Voordat wij met ons jaarlijks terugkerende inleiding voor het jaarverslag beginnen, willen wij even stilstaan bij de grote ramp die Nepal heeft getroffen. Meer dan 8.500 mensen zijn tot nu toe omgekomen bij de twee zware aardbevingen en de ongelofelijk veel naschokken in Nepal. Het is daarmee de dodelijkste ramp, die het land in de Himalaya ooit heeft getroffen.

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.