top of page
protocol AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Stichting Namaste Projects

register verwerkingen

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Namaste Projects omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Ook is de privacyverklaring van de Stichting in dit dossier opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de Stichting van doen hebben.

De Stichting Namaste Projects hanteert de volgende systemen voor de vastlegging van persoonsgegevens:
 

donateursadministratie, persoonsgegegevens
  • voorletters:

  • voorvoegsel:

  • naam:

  • adres:

  • postcode:

  • woonplaats:

  • e-mailadres:

Alle correspondentie met de donateurs over de Stichtingsactiviteiten wordt per mail of post verstuurd.

donateursadministratie, locatie

In de financiële administratie worden de ontvangsten van donateurs geregistreerd. Deze administratie wordt lokaal beheerd op een PC/laptop bij de penningmeester. Deze bestuurder maakt na iedere mutatie een back-up. De back-up staat op een losse schijf, die hij bewaart op zijn bureau. De voorzitter houdt de adresbestanden en e-mailadressen bij en maakt na mutaties een back-up. De gegevens worden ook opgeslagen in de Cloud. De hosting vindt plaats op een Europese server.
 

donateursadministratie, beheer

Nieuwe donateurs melden zich aan via mail of anderszins bij het bestuur. Afmeldingen geschieden per mail, post of telefoon bij het bestuur. Persoonsgegevens worden direct uit het adressysteem verwijderd. E-mailadressen worden direct uit het e-mailprogramma verwijderd. Stortingen door donateurs worden in de financiële administratie vastgelegd en bewaard tot de wettelijke termijn is verstreken. De schenkingsakten en overeenkomsten worden in een apart register vastgelegd.
 

privacyverklaring

De Stichting Namaste Projects legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over activiteiten van onze Stichting. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan namasteprojects@gmail.com. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. De Stichting Namaste Projects zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.
 

overig

De website van Namaste Projects is voorzien van een SSL-certificaat. Gegevens worden dan versleuteld verzonden. Een ‘veilige website herkent u aan het slotje en https:// in het website-adres in plaats van http://

bottom of page