top of page


Stichting Namaste Projects is opgericht in 2006 en wordt gerund door vrijwilligers in Nederland en betaalde krachten in Nepal. Samen zetten wij ons in om Nepalezen een kansrijke toekomst te bieden.

Namaste Projects is begonnen met een kinderhuis in Salaghari Bhaktapur (in de Kathmandu vallei). Sinds april 2018 is het kinderhuis gevestigd in Das Kilo, district Ghorka, ruim 130 kilometer van Kathmandu. Het huis is gebouwd op eigen grond en huisvest ongeveer 12 kinderen, waarvan de ouders of familie niet meer zelf in staat zijn om voor de kinderen te zorgen. De kinderen mogen in het kinderhuis blijven totdat ze 18 jaar zijn. Dit is een wettelijke bepaling. Vaak worden de kinderen daarna nog ondersteund bij het afronden of volgen van een opleiding.

Het echtpaar Krishna en Susila hebben de dagelijkse zorg en verantwoording over de kinderen in het kinderhuis en zorgen samen voor een warme en liefdevolle gezinssituatie. Krishna en Susila, de kinderen en het bestuur noemen het grote gezin de ‘Namaste Family’.

Het kinderhuis probeert zo veel als mogelijk zelfvoorzienend te leven. Ze hebben een moestuin, houden vee en hebben recent zonnepanelen laten plaatsen.

Gaandeweg zijn er, naast het kinderhuis, meer projecten bijgekomen waaraan behoefte bleek te zijn, zoals de scholarships voor de aller armste kinderen. Ook was er grote vraag naar microkredieten voor vrouwen, zodat zij in staat zijn om (kleine) investeringen te doen om zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden.
Daarnaast heeft Namaste Projects in 2019 een health center opgericht, zodat mensen in de nabije omgeving toegang hebben tot medische basisvoorzieningen.

DSC01630_edited.jpg

 

                              missie

Stichting Namaste Projects richt zich in Nepal

primair op het duurzaam ondersteunen van een lokaal kinderhuis in Das Kilo, om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden.
Secundair richt Namaste Projects zich op het ondersteunen van de lokale bevolking in Das Kilo

(en omgeving) om een beter bestaan op te bouwen.

 

                              visie

De visie van Namaste Projects is: mensen, en met name kinderen in Nepal (in Das Kilo) een betere toekomst te bieden; van kansarm naar kansrijk.

 

                               doelen

Het doel van de stichting is: Nepalese kansarmen te ondersteunen door middel van onderwijs, huisvesting, microkredieten en gezondheidszorg. 
 

DSC02474.JPG

 

                                  subdoelen

  • Het kinderhuis in Das Kilo zoveel mogelijk zelfvoorzienend krijgen.

  • Financiële ondersteuning bieden bij het betalen van het schoolgeld voor de kinderen van de allerarmste ouders.

  • Microkredieten aan vrouwen verstrekken om ondernemerschap te bevorderen.

  • Lokale gezondheidszorg verbeteren.

  • Ondersteuning bieden aan buurtprojecten via de vrouwengroepen van Das Kilo.

 

                       team in Nepal

De drijvende krachten van Namaste Projects zijn Krishna en Susila Shresta, allebei geboren en getogen in Nepal. Zij runnen als echtpaar en ouders van twee kinderen, met veel liefde en gedrevenheid het kinderhuis. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor de vrouwengroepen, de scholarships, de dorpsraad en raadslid van het schoolbestuur. 

Bij elke hulpvraag vanuit de Nepalese bevolking gaan Krishna en Susila altijd zeer gedegen te werk en zullen zij de situatie altijd nader onderzoeken en kijken of Namaste Projects iets zou kunnen betekenen. Er is veel overleg tussen  het bestuur in Nederland en het team in Nepal. Daarbij vertrouwt het bestuur volledig op hun deskundigheid.In al die jaren zijn Krishna en Susila een gouden team gebleken! 

a43b8afd-570d-4756-8d79-2afebac50e2e.JPG
DSC04686.JPG
7037a93a-a0d8-4eaf-9726-e0456eb15da5.JPG

 

 

Het team in Nepal bestaat verder uit de volgende leden (van links naar rechts):

Bhawani

Sanu

Kushal

 

                bestuur in Nederland

Het bestuur in Nederland wordt volledig op vrijwillige basis uitgevoerd, waardoor de overheadkosten, in tegenstelling tot veel andere hulporganisaties, zeer beperkt zijn. 

Het bestuur bestaat uit:

 

voorzitter

vice voorzitter

secretaris

penningmeester

bestuurslid

Lucia Bakker

Herman Vette

Sylvia Berkhoff

Sjors Linssen

Henry Wilson

015483f0-a8a4-4941-bc3c-974508c33373.JPG
bottom of page