top of page
bouw waterreservoir

 

sanitair project Namjung

Namjung is een boerendorp gelegen op een heuvel in het district Ghorka. Er leven ongeveer 140 families. De boerderijen liggen verspreid over de vallei. De sanitaire voorzieningen in deze leefgemeenschap zijn minimaal en nauwelijks ontwikkeld. In overleg met Krishna, die hier vandaan komt en er nog steeds familie heeft, en de dorpsraad is besloten om deze situatie aan te pakken.

DSC01826.JPG
sanitair project Namjung

 

bouw waterreservoir

Door El Nino regent het te weinig in Nepal. De bewoners van o.a. het dorp Namjung kunnen mondjesmaat drinkwater uit de bron opvangen. Voorheen stroomde het water volop uit de bron. Het werd gebruikt als drinkwater, maar ook om de landerijen mee te bevloeien. Het laatste is niet meer mogelijk.

De bewoners staan al rond drie uur  ’s nachts met hun waterkannen in de rij, om ze te kunnen vullen. Per gezin hebben ze gemiddeld vijf kannen met water per dag nodig. Het water komt met een zwak straaltje uit de bron. Voor alle kannen zijn gevuld is het ochtend. Namaste Projects heeft Namjung gesteund met de bouw van een waterreservoir. Zo kan het water worden opgevangen, loopt er geen kostbaar water weg en kunnen de bewoners hun waterkannen vlot vullen.

PC251429.JPG

 

toiletsituatie Namjung

Vanuit een privaat initiatief werden de eerste toiletunits gebouwd en de septictanks gegraven. In augustus 2009 heeft het bestuur van Namaste Projects besloten dit project over te nemen. De stichting streeft er naar twee toiletunits per maand te realiseren. Namaste Projects zorgt voor de materialen, de dorpsraad kiest in overleg welke families voor een toiletgebouw in aanmerking komen en dan wordt er een kleine financiële bijdrage aan de families gevraagd. Op deze wijze worden ze er direct bij betrokken en deelgenoot van het project gemaakt. 

Om in aanmerking te komen voor een toiletgebouw

moet o.a. duidelijk zijn, dat je zorg draagt en verantwoordelijkheid neemt voor het verzorgen van je leef-/woonomgeving. Onder leiding van vakmensen, worden de units door de families met elkaar gebouwd.

PC251411.JPG
PC251408_edited.jpg

 

sanitair school Namjung

Een ander project, dat door Namaste Projects is gerealiseerd is het verbeteren van de sanitaire voorzieningen bij de plaatselijke school in Namjung. Deze school wordt dagelijks door 700 leerlingen bezocht, maar telde slechts één jongens- en één meisjes toilet.

Met de hulp van Namaste Projects is de situatie enorm verbeterd. Er zijn aparte units voor de jongens en meisjes gebouwd, voor de jongens is er ook een ruimte gekomen met uitsluitend urinoirs en alle toiletten lozen op een septictank.

vrouweneducatie

 

vrouwen educatie

Toen twee bestuursleden een keer met Krishna op bezoek waren bij zijn ouders in Namjung, vertelde Krishna’s moeder, dat zij bepaalde officiële documenten, die zij moest ondertekenen, niet kon lezen. Daar had ze één van haar kinderen voor nodig.
Ze raakten daarover in gesprek en het bleek, dat de meeste vrouwen van haar generatie analfabeet zijn. Analfabetisme heeft meerdere oorzaken: onvoldoende scholing, erg jong aan het werk gezet, doorleren werd voor meisjes onbelangrijk gevonden, etc.
Gelijk de volgende avond heeft Krishna over dit probleem met de vrouwen uit het dorp gesproken en gepolst of ze interesse hadden in scholing. Alle vrouwen reageerden enthousiast.
Een jonge mondige onaanraakbare vrouw uit het dorp heeft de vrouwen toen leren lezen en schrijven.

bottom of page