top of page

Ujwalis geboren op 6 oktober 2013. In mei 2022 is hij in het kinderhuis komen wonen. Zijn vader is overleden en zijn moeder is geestelijk zwak begaafd. Ujwal werd door zijn oudere zusjes opgevoed, hij heeft vier zussen en een broer.

bottom of page