Ondersteuning van kinderen in Nepal

Stichting Namaste Projects helpt kansarme kinderen in Nepal. Dit doet zij onder meer door een kinderhuis en diverse andere projecten.
 
Kinderhuis

Nieuwbouw kinderhuis

In mei 2011 heeft Namaste Projects een stuk grond kunnen kopen buiten de Kathmanduvallei. Op deze lokatie bouwen we ons nieuwe kinderhuis.
Nieuwbouw

Help ons en word donateur!

Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Word donateur en steun ons kinderhuis en andere projecten in Nepal.
 
Donateur

Laatste nieuws

Veranderingen in het bestuur

In de vorige nieuwsbrief is Lucia Bakker, ons nieuwe bestuurslid voorgesteld. Begin november zijn daar Sjors en Lillian bijgekomen. Lucas onze penningmeester had enige tijd geleden aangegeven met zijn taken te willen stoppen. De overige bestuursleden...

Nieuwe bewoner bij de Namaste Projects Family!

Begin augustus 2020 is Binod Shresta in ons huis komen wonen. Hij is 10 jaar oud. Zijn moeder is geestelijk zeer in de war. Zijn vader is mentaal heel zwak. Hij begrijpt weinig, reageert traag op vragen en begrijpt ze vaak niet. Beide...

Het bestuur

Namaste Projects is al een tijd op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Deze willen we graag goed inwerken, zodat ze t.z.t. onze taken kunnen overnemen. Onverhoopt is ons bestuur kleiner geworden door het overlijden van Peter Ojemann. Lucas Lusink, onze penningmeester,...

Peter, bestuurslid vanaf het prille begin, is niet meer bij ons. Wij missen hem als 
vriend en bestuurslid enorm. De afgelopen eerste Namaste Projects vergadering na zijn overlijden was een onwerkelijk samenzijn.

Tot ons grote schrik en verdriet is op 20 juni 2019 Peter C. Ojemann onverwacht overleden.

Het nieuwe huis

...

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Namaste Projects:

twitter icon Volg ons op Twitter: @namasteprojects
facebook icon Volg ons op Facebook: Namaste Projects
rss icon RSS-feed nieuwsberichten

Sanitair project Namjung

Namjung is een boerendorp gelegen op een heuvel in het district Ghorka. Er leven ongeveer 140 families. De boerderijen liggen verspreid over de vallei. De sanitaire voorzieningen in deze leefgemeenschap zijn minimaal en nauwelijks ontwikkeld. In overleg met Krishna, die hier vandaan komt en er nog steeds familie heeft, en de dorpsraad is besloten om deze situatie aan te pakken.

Oude toiletsituatie Namjung

Vanuit een privaat initiatief werden de eerste toiletunits gebouwd en de septictanks gegraven. In augustus 2009 heeft het bestuur van Namaste Projects besloten dit project over te nemen. De stichting streeft er naar twee toiletunits per maand te realiseren. Namaste projects zorgt voor de materialen, de dorpsraad kiest in overleg welke families voor een toiletgebouw in aanmerking komen en dan wordt er een kleine financiële bijdrage aan de families gevraagd. Op deze wijze worden ze er direct bij betrokken en deelgenoot van het project gemaakt.

Nieuwe toiletsituatie Namjung

Om in aanmerking te komen voor een toiletgebouw moet o.a. duidelijk zijn, dat je zorg draagt en verantwoordelijkheid neemt voor het verzorgen van je leef-/woonomgeving. Onder leiding van vakmensen, worden de units door de families met elkaar gebouwd.

Sanitair school Namjung

Een ander project, dat door Namaste Projects is gerealiseerd is het verbeteren van de sanitaire voorzieningen bij de plaatselijke school in Namjung. Deze school wordt dagelijks door 700 leerlingen bezocht, maar telde slechts één jongens- en één meisjes toilet.

Bouw sanitair school Namjung

Met de hulp van Namaste Projects is de situatie enorm verbeterd. Er zijn aparte units voor de jongens en meisjes gebouwd, voor de jongens is er ook een ruimte gekomen met uitsluitend urinoirs en alle toiletten lozen op een septictank.

ANBI

Namaste Projects heeft een officiële ANBI-status.
Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Donateur worden

Word donateur en help ons bij het verbeteren van het leven van Nepalese kinderen!
Wilt u de kansarmen in Nepal een beter leven en een toekomst bieden? Ook u kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomstandigheden in Nepal.